Mechanická stabilizace fólie Monarplan v ploše

Mechanické kotvení jednovrstvé fólie je nejčastější způsob stabilizace. V ukázce je předvedeny správné kotevní prvky, správná poloha kotev a dále je demonstrováno provedení podélného spoje fólií.  

Text videa 

Kotevní prvek (v tomto případě šroub + teleskopická hmoždinka) je umístěn 10 mm od hrany fólie.

Pro zateplené střechy se pro mechanické kotvení používají teleskopické hmoždinky a vhodné šrouby dle typu podkladu. Kotvení je provedeno dle kotevního plánu.

Pro nezateplené střechy se pro mechanické kotvení používají ocelové podložky a vhodné šrouby dle typu podkladu.

Přesah fólie ve spoji je volen tak, aby byl překryt kotevní prvek a bylo možné provést horkovzdušný svar 40 mm.

Před provedením svaru vyčistěte obě plochy fólie od prachu a nečistot.

Nejprve provedeme tzv. předsvar, čímž zajistíme polohu fólií a zamezíme nadměrnému úniku tepla pod fólii. Poté provádíme vlastní svar s pomocí svařovacího přístroje a přítlačného válečku.

Kvalitu svaru ověříme izolatérskou jehlou 
 

 

 

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte