Podkladní konstrukce z trapézového plechu

Minimální tloušťka pozinkovaného trapézového plechu je 0,7mm. Při použití trapézového plechu se hydroizolační vrstva obvykle pokládá na desky z tepelné izolace. V případě stabilizace hydroizolační vrstvy mechanickým kotvením musí být hydroizolační vrstva pokládána kolmo na vlny trapézového plechu (nesmí být provedeno kotvení pouze do jedné vlny, aby nebyl trapézový plech lokálně přetížen).

V případě hliníkového trapézového plechu je minimální tloušťka 0,9mm. Pro systémy stabilizované mechanickým kotvením do hliníkového trapézového plechu kontaktujte technické oddělení Icopal.

Střecha by měla být navržena tak, aby plynule odváděla srážkovou vodu z plochy střechy a aby nedocházelo k zadržováním dešťových srážek a k tvorbě kaluží.

Pro zajištění dostatečné parotěsnosti a vzduchotěsnosti skladby střechy je ve střešní konstrukci instalována parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva. Tato vrstva musí být provedena s plynotěsnými spoji mezi jednotlivými pásy a zejména u všech prostupujících konstrukcí (kruhové prostupy, VZT zařízení atd.).

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte