Podkladní konstrukce z rostlého dřeva (dřevěného bednění)

Nová podkladní konstrukce z rostlého dřeva musí být vyrobena dle současně platných norem a předpisů. Tloušťka prken by neměla být menší než 25 mm, měla by mít hoblovaná a provedena na perodrážku. Prkna musí být ukončena nad podporou. Pro stabilizaci mechanickým kotvením je nutné použít vhodné kotevní prvky do rostlého dřeva (vruty do dřeva).

Kotevní prvky musí být voleny tak, aby nedošlo k poškození hydroizolační vrstvy.

Střecha by měla být navržena tak, aby plynule odváděla srážkovou vodu z plochy střechy, a aby nedocházelo k zadržováním dešťových srážek a k tvorbě kaluží.

Pro zajištění dostatečné parotěsnosti a vzduchotěsnosti skladby střechy je ve střešní konstrukci instalována parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva. Tato vrstva musí být provedena s plynotěsnými spoji mezi jednotlivými pásy a zejména u všech prostupujících konstrukcí (kruhové prostupy, VZT zařízení atd.).

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte