Podkladní konstrukce z překližky nebo z OSB desek

Nové exteriérové překližky tl. 18mm poskytují dle současně platných norem dostatečně tuhý podklad pro stabilizaci hydroizolační vrstvy mechanickým kotvením (antikorozní hřebíky do překližek nebo vruty prováděné s osovou vzdáleností 150 mm v ploše a 300 mm v místě spojů desek). Kotevní prvky musí být voleny tak, aby nedošlo k poškození hydroizolační vrstvy.

Střecha by měla být navržena tak, aby plynule odváděla srážkovou vodu z plochy střechy, a aby nedocházelo k zadržováním dešťových srážek a k tvorbě kaluží.

Pro zajištění dostatečné parotěsnosti a vzduchotěsnosti skladby střechy je ve střešní konstrukci instalována parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva. Tato vrstva musí být provedena s plynotěsnými spoji mezi jednotlivými pásy a zejména u všech prostupujících konstrukcí (kruhové prostupy, VZT zařízení atd.).

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte