Podkladní konstrukce z betonu

Podkladní konstrukce z betonu či železobetonu by měla být provedena tak, aby byla dostatečně pevná a poskytovala dostatečně rovný podklad bez prohlubní nebo vyvýšenin. Betonové konstrukce prováděné in-site (na stavbě) musí být před prováděním nové skladby střechy dostatečně vyzrálé.

Střecha by měla být navržena tak, aby plynule odváděla srážkovou vodu z plochy střechy, a aby nedocházelo k zadržováním dešťových srážek a k tvorbě kaluží.

Pro zajištění dostatečné parotěsnosti a vzduchotěsnosti skladby střechy je ve střešní konstrukci instalována parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva. Tato vrstva musí být provedena s plynotěsnými spoji mezi jednotlivými pásy a zejména u všech prostupujících konstrukcí (kruhové prostupy, VZT zařízení atd.).

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte