Vhodné podkladní konstrukce

Nosné konstrukce musí být navrženy dle národních norem, předpisů a regulací platných v místě provádění stavby tak, aby byla bezpečně zajištěna pevnost a stabilita nosné konstrukce včetně přenosu zatížení od konstrukcí umístěných na střeše a zatížení působící na střechy od povětrnostních vlivů (vítr, sníh atd.). Při návrhu odvodnění střech je nutné uvažovat s předpokládanými průhyby nosné konstrukce.

Podkladní konstrukce musí mít dostatečnou rovinnost, musí být dostatečně pevné, aby bylo možné provést mechanické kotvení (pokud je navrženo). Pevnost podkladu doporučujeme ověřit provedením výtažných zkoušek před vlastní pokládkou hydroizolační vrstvy.

Vhodné podklady

Hydroizolační systémy pro ploché střechy Monarplan lze použít jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících střech. U rekonstrukcí doporučujeme provést podrobný průzkum střechy, který určí, zda budou původní vrstvy střechy ponechány nebo odstraněny.

Následující podkladní konstrukce jsou vhodné pro aplikaci hydroizolačních systémů Monarplan:

Trapézový plech

 

Překližka nebo OSB

 

Rostlé dřevo

Trapézový plech   Překližka nebo OSB   Rostlé dřevo
         

Beton

 

Ostatí podklady

 
Beton   Ostatí podklad  

 

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte