Pevnost kotevních prvků a odolnost proti zatížení větrem

Vhodnost kotevních prvků pro určitý typ podkladu je u některých typů podkladů vhodné prověřit pomocí tahových zkoušek kotevního prvku v laboratorních podmínkách nebo na staveništi na realizovaném podkladu. Tahové zkoušky provádí dodavatel kotevních prvků. Na základě tahových pevností se poté vypracuje kotevní plán pro každou jednotlivou střechu.

V případě rekonstrukcí doporučujeme vždy provádět tahovou zkoušky pro ověření stavu a kvality podkladu. Dále je vhodné provést průzkum střechy včetně sondáže, která je nutným podkladem pro správný návrh opravy střechy.

Kontrolní tahové zkoušky by měly být prováděny v různých místech střechy:

 • V rohových oblastech
 • V okrajových oblastech (minimálně 3 zkoušky).
 • Ve vnitřní ploše střechy (alespoň 2 zkoušky při menších plochách střech).

Odolnost proti zatížení větrem

Zatížení větrem musí být stanoveno výpočtem dle EN 1991.

Do výpočtu musí být zahrnuty následující faktory:

 • Větrná oblast
 • Kategorie terénu
 • Výška budovy
 • Tvar budovy
 • Velké otvory v konstrukci
 • Způsob stabilizace 

Tento výpočet je vhodné provést ve fázi návrhu střešní konstrukce.

Výpočet zatížení větrem stanoví zatížení větrem na jednotlivé oblasti a určí počet kotevních prvků v jednotlivých oblastech střešní konstrukce:

 • Rohová oblast
 • Okrajová oblast
 • Vnitřní oblast 

Výpočet také určí dimenze jednotlivých oblastní na střešní konstrukci.

Bez ohledu na typ fólie je vždy nutné provádět mechanické kotvení po obvodu střechy, v místě změny sklonu nebo u detailů. Tímto je zajištěno, že se napětí hydroizolační vrstvy v ploše nebude přenášet na navazující konstrukce. U zateplených střech je vhodné provádět nezávislé mechanické kotvení tepelné izolace z PUR desek. Icopal doporučuje desky tepelné izolace stabilizovat 11-ti kotvami při rozměrech 2400 x 1200mm (3,8 kotvy/m²)

Dle typu tepelné izolace může být požadována separační vrstva mezi tepelnou izolací a hydroizolační vrstvou.

 

  +42 (0) 724 216 904

   

  czinfo@icopal.com

  Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte