Kontrola těsnosti a kvality provedení hydroizolační vrstvy

 

Kontrola těsnosti

Po dokončení pokládky jednovrstvého hydroizolačního systému pro ploché střechy Monarplan PVC je povinností zhotovitele provést nedestruktivní kontrolu vodotěsnosti hydroizolační vrstvy a spojů hydroizolační vrstvy.

Kontrola kvality provedení

Vezměte prosím na vědomí, že záruka na hydroizolační materiály Icopal včetně příslušenství (nebo produkty od jiných výrobců schválených technickým oddělením Icopal) je poskytována pouze pokud byly materiály zpracovány dle systémových řešení a byly zabudovány dle našich požadavků. V případě nesystémového použití je záruka na výrobky neplatná.

V případě zabudování systému Monarplan v rozporu s platnými pokyny (pokud není dohodnuto jinak) záruka zaniká.

Montáž musí provádět proškolená realizační firma s platným certifikátem o proškolení.

 

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte