Chemická kompatibilita a výrobky jiných výrobců

Zvláštní péči je třeba věnovat tomu, aby se určité látky nedostaly do kontaktu s fóliemi Monarplan. Následuje krátký seznam produktů, které nejsou s PVC fóliemi Monarplan kompatibilní (mimo jiných):

 • Asfalt (střešní, silniční a výrobky na bázi asfaltu).
 • Pěnové plasty (polystyren)
 • Tuky
 • Oleje a ropné produkty
 • Rozpouštědla.

V případě potřeby zjištění kompatibility s jinými materiály kontaktujte technické oddělení Icopal.

Výrobky od jiných výrobců

Použití fólií nebo příslušenství jiných výrobců jako součást hydroizolačního systému není povoleno. Použití příslušenství jiných výrobců ve výjmečných případech je nutné individuálně schválit technickým oddělením Icopal pro jednotlivé realizace.

Například:

 • Příslušenství pro odvod vody (vpusti)
 • Příslušenství (prostupy, fóliové tabule atd.)
 • Lepidla

Toto ustanovení se týká také ochranných a separačních textilií, které jsou ve styku s hydroizolační vrstvou z PVC fólie Monarplan.

Například:

 • Podložky pro dlažbu,
 • Protiskluzné desky, ochranné rohože pod zařízeními na střeše,
 • Desky s granulované pryže nebo antivibrační materiály.

Před instalací musí být prokázána snášenlivost s hydroizolačním systémem a použití výrobku musí být schváleno technickým oddělením Icopal.

 

  +42 (0) 724 216 904

   

  czinfo@icopal.com

  Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte