Základní kritéria systému Monarplan

Ostatní faktory

Ostatní faktory návrhu

Vhodné podkladní konstrukce.

Pevnost kotevních prvků a odolnost proti namáhání větrem. 

Chemická kompatibilita a kompatibilita s produkty jiných výrobců. 

Kontrola těsnosti a kvality provedení. 

Skladování materiálu. 

Údržba.

Na střešní systémy Monarplan se vztahují záruky na materiály, pokud je systém proveden v souladu s návodem na aplikaci a detaily jsou provedeny dle schválených detailů. V případě použití jiného technického řešení pro pokládku musí být změna písemně odsouhlasena technickým oddělením Icopal.

Hydroizolační systémy Monarplan PVC jsou určeny především na ploché střechy komerčních, průmyslových nebo obytných staveb.

Nestandardní řešení musí být předem schváleny technickým oddělením Icopal.

Takové podmínky mohou zahrnovat:

 • Vysoké budovy nebo budovy v náročných větrných oblastech. Budovy s velkými otevřenými plochami (více než 33% celkové plochy obvodových stěn).
 • Stavby s řízeným vnitřním prostředím (nemocnice, zařízení na zpracování potravin atd.).
 • Budovy s vysokou vlhkostí vnitřního vzduchu (více než 60% ralativní vlhkosti vzduchu: bazény, papírny atd.).
 • Budovy se sklonem střechy přesahujícím 20°.
 • Budovy s chladícím zařízením (mrazírny, lední stadiony atd.).

 

  +42 (0) 724 216 904

   

  czinfo@icopal.com

  Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte