Jednovrstvý střešní systém pro mechanické kotvení

Jednovrstvý střešní systém pro mechanické kotvení Monaraplan FM nabízí velmi rychlou pokládku a je vhodný i pro exponované lokality se značným zatížením od sání větru. 
 Icopal Monarplan Mechanically Fixed Single Ply Roofing System
  1. Jednovrstvá fólie Monarplan FM.
  2. Kotevní prvek.
  3. Deska tepelné izolace z PUR.
  4. Kotevní prvek.
  5. Parotěsnící vrstva.
  6. Trapézový plech
    (minimálně 0,7mm).

Návrh a provedení

Návrh detail

Podélné spoje 
Příčné spoje 
Ukončenčení na atice/stěně 
Ukončení u žlabu 
Ukončení na vysokou atiku 
Knihovna CAD detail

Fólie Monarplan FM má nosnou vložku z polyesteru, která umožňuje mechanické kotvení pásu vhodnými kotevními prvky do podkladní konstrukce pro stabilizaci střešního systému proti účinkům sání větru. Fólie je obvykle mechanicky kotvena v podélném spoji a kotevní prvky jsou překryty dalším pruhem fólie. Spojení fólií v přesazích se provádí svařením horkým vzduchem.

Stabilizace fólie Monarplan FM s nosnou vložkou z polyesteru se provádí s použitím ocelových podložek či plastových teleskopických hmoždinek a vhodných kotevních prvků dle typu podkladu. Provádí se dle kotevního plánu, který je vypracován individuálně pro každou střešní konstrukci.

Před pokládkou a během pokládky fólie je nutné kontrolovat rovinnost podkladu; (například prohlubně, boule či jiné nerovnosti, které mohou ovlivnit kvalitu svaru).
Podélné spoje doporučujeme provádět s překrytím optimálně 140 mm, minimálně 100 mm. U podélných spojů doplněných kotevními prvky by mělo být pro mechanické kotvení vyčleněno minimálně 60 mm pro provedení kotevního prvku (podložka nebo teleskopická hmoždinka). Průběžná šířka svaru se provádí 40 mm (minimální šířka svaru 30mm). Spoje se až na vyjímky doporučuje provádět tak, aby voda tekla přes spoj (ne do spoje) nebo podél spoje. Po skončení pokládky je povinnost provést kontrolu spojů. Před započetím kontroly svarů musí dojít k vychladnutí spoje.

Bez ohledu na typ fólie je vždy nutné provádět mechanické kotvení po obvodu střechy, v místě změny sklonu nebo u detailů. Tímto je zajištěno, že se napětí v hydroizolační vrstvě v ploše nebude přenášet na navazující konstrukce. U zateplených střech je vhodné provádět nezávislé mechanické kotvení desek tepelné izolace z PUR desek. Icopal doporučuje desky tepelné izolace stabilizovat 11-ti kotvami při rozměrech 2400 x 1200mm (3,8 kotvy/m²)

Poznámka: pokud použijeme tepelnou izolaci z pěnových plastů (EPS, XPS) je do skladby střechy nutné doplnit separační vrstvu mezi fólii Monarplan FM a tepelnou izolaci. U desek XPS je nutno vzít v úvahu jejich možnost přetvoření vlivem působení tepla (miskovitý efekt, nebezpečí ostrých hran) 

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte