Okapnice z fóliového plechu – průvodce provádění

Krok 1:

 1. Fólie Monarplan PVC.
 2. Ošetřené dřevo shodné tloušťky jako je tepelná izolace.
 3. Parotěsnící vrstva.
 4. Tepelná izolace PUR.
Monarplan-GF-Adhered-Metal-Edge-01
     

Krok 2:

 1. Kotevní prvky (šrouby) po 150mm s vystřídáním, kotveny min. 25 mm do dřevěného prvku.
 2. 50mm široký přířez překrývající dilatační spáru mezi plechy 5 mm.
 3. Fóliový plech Monarplan PVC.
 4. Příponkový plech min. 0,6mm
Monarplan-GF-Adhered-Metal-Edge-02
     

Krok 3:

 1. Přířez pásu bez nosné vložky Monarplan D v šířce 150 mm, horkovzdušně přivařen k fóliovému plechu
Monarplan-GF-Adhered-Metal-Edge-03
    

Krok 4:

 1. Překrytí fóliového plechu přípojnou fólií s nosnou vložkou
Monarplan-GF-Adhered-Metal-Edge-04
  Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte