Jednovrstvý střešní systém pro lepené skladby plochých střech – všechny vrstvy střešní konstrukce stabilizovány lepením

Jednovrstvý hydroizolační systém Monarplan pro stabilizaci lepením je vhodný zejména tam, kde není možné z technického nebo estetického hlediska stabilizovat skladbu střechy mechanickým kotvením. 

Monarplan-GF-Adhered
  1. Fólie Monarplan GF Fleeceback
  2. Lepidlo Monarplan
  3. Tepelná izolace PUR
  4. Parotěsná vrstva
  5. Podkladní konstrukce

Návrh a provedení 

Návrh detailů

Podélné spoje 
Příčné spoje 
Ukončení na atikce/stěně 
Ukončení u žlabu 
Ukončení na vysokou atiku 
Knihovna CAD detailů

Fólie Monarplan GF fleeceback má nosnou vložku ze skleněných vláken a spodní povrch fólie tvoří polyesterová rohož. Rohož na spodním povrchu fólie umožňuje lepení fólie za studena pomocí PU lepidla k tepelné izolaci.

Fólie Monarplan GF fleeceback je plnoplošně lepena k tepelné izolaci pomocí vhodného lepidla. Lepidlo by mělo být nalito na podklad a rovnoměrně rozprostřeno pomocí gumové stěrky nebo válečku tak, aby byla zajištěna rovnoměrná tloušťka (nesmějí vznikat kaluže). Poté je do vrstvy lepidla položena folie Monarplan GF fleeceback. Pro zajištění plnoplošného nalepení se použije přítlačný válec.

 

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte