Ochranné, separační a vyrovnávací vrstvy

Při zabudování hydroizolační vrstvy z mPVC Monarplan je v mnoha případech nutno hydroizolační vrstvu oddělit od materiálů, které by ji mohli nepříznivě ovlivnit nebo je nutné hydroizolační vrstvu ochránit proti poškození. V některých případech je nutné hydroizolační vrstvě zajistit volný pohyb po podkladu (monolitický železobeton nebo dlaždice lepené k podkladu). Pokud tyto situace nastanou, oddělujeme nebo chráníme hydroizolační vrstvu pomocí separačních či ochranných vrstev z polyesteru či skelné rohože.

Separační vrstvy

Abychom zabránili migraci změkčovadel z fólií, je nutné používat separační vrstvy k oddělení hydroizolační vrstvy z PVC fólií Monarplan od podkladů, které hydroizolační vrstvu ovlivňují. Jedná se například o tepelné izolace na bázi plastů nebo asfaltové pásy. Separační vrstvy nemohou být použity jako ochrana proti nesnášenlivým látkám jako jsou oleje, pohonné hmoty, rozpouštědla a další chemikálie.

Jako separační vrstvu mezi tepelnou izolaci z pěnových plastů (EPS,XPS) a fólii Monarplan doporučujeme použít skelnou rohož 120 g/m2, která navíc zlepšuje odolnost skladby proti šíření ohně (například MONARPLAN GLASS FIBRE MAT).

Ochranné vrstvy

Ochrannou vrstvu je nutné použít, pokud je na hydroizolační vrstvu pokládána vrstva praného říčního kameniva (kačírku). Polyesterová geotextilie například 300 g/m2 ochrání hydroizolační vrstvu a zároveň slouží jako filtrační vrstva. Geotextilie je pokládána s přesahy minimálně 200 mm.

Vyrovnávací vrstvy

Vyrovnávací vrstvy jsou pokládány mezi hydroizolační vrstvu z PVC a hrubé či nerovné podklady (zpravidla na zhutněné betonové desky).

Gramáž textilie 200g/m2 je požadována za dostatečnou pro zajištění odolnosti proti perforaci a stlačení.

 

 

 

 

 

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte