Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva

Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva zajišťuje vzduchotěsnost a parotěsnost střechy.

Kovové podklady (TPZ plechy) – pokládka samolepících pásů

Samolepicí pásy se pokládají rovnoběžně s vlnami trapézového plechu. Podélné a příčné spoje volíme dle výrobce samolepicího pásu. Parotěsnící vrstva musí být těsně ukončena na prostupující konstrukce a na navazující konstrukce.

Kovové podklady (TPZ plechy) – pokládka PE fólií

Fólie je volně podkládána na podklad tak, aby se nevytvořily vrásy či překlady. Ve spojích je PE fólie prováděna s přesahem minimálně 100 mm (podélně i příčně). Utěsnění spojů se provádí vhodnou páskou. Parotěsnící vrstva musí být těsně ukončena na prostupující konstrukce a na navazující konstrukce.

Beton - navaření k podkladu

Podkladní konstrukce se ošetří penetračním nátěrem a poté se bodově nataví parotěsnící vrstva z asfaltového pásu.

Dřevěné bednění – volná pokládka nebo mechanická stabilizace

Parotěsnící vrstvy na dřevěné bednění se volně pokládají nebo mechanicky kotví. Při stabilizaci mechanickým kotvením musí být parotěsnící vrstva kladena kolmo na směr prken.

 

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte