Kruhové prostupy

Video – ukázka provedení kruhového prostupu Monarplan

 Video – ukázka provedení kruhového prostupu Monarplan 

 • Kde je to možné, doporučujeme použití prefabrikovaných systémových kruhových prostupů Monarplan.
 • Odstraňte původní opláštění prostupů, staré nátěry a rez. V místě aplikace systémového prostupu musí být povrch čistý a rovný.
 • Seřízněte prefabrikovaný systémový prvek dle rozměru kruhového potrubí.
 • Utěsněte místo mezi prostupem a systémovou tvarovkou pomocí pružného tmelu a stáhněte horní povrch stahovací objímkou z nerezové oceli.
 • Kde není možné opracovat detail kruhového prostupu pomocí systémové tvarovky, opracujte potrubí přířezem z bezvložkového pásu Monarplan D v souladu s výše popsanými principy.

Pipe-Penetrations  

Legenda

1. Kruhový prostup ø 50-125mm.
2. Stahovací objímka z nerozové oceli.
3. Podkladní konstrukce.
4. Fólie Monarplan PVC.
5. Systémový prostup Monarplan

6.  Tepelná izolace PUR.
7.  Kotevní prvek.
8.  Horkovzdušný svar 40mm.
9.  Pružný tmel.
10. Parotěsná vrstva.

 

Horká potrubí

Potrubí prostupující střešní konstrukcí s vyšší povrchovou teplotou než 50°C vyžadují překrytí izolačním materiálem.

Příslušenství Monarplan

Kruhový prostup

 

 

 

 

Kruhový prostup

 

 

 

 

 

  +42 (0) 724 216 904

   

  czinfo@icopal.com

  Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte