Zkoušky svarů a kontrola svarů

Před započetím práce na stavbě (ráno a odpoledne) a vždy když dojde ke změně povětrnostních podmínek, musí být svařovací parametry ověřeny a dle potřeby upraveny provedením svařovacího testu. Jedná se v tomto případě o zkoušku na stavbě, která se provádí bez měřících přístrojů jen tahem rukou.

 

Šířka vzorků:

  • Svařovací automat >500 mm
  • Ruční svařovací přístroj >200 mm

Odolnost správně provedeného svaru proti odloupnutí v místě spoje musí být větší, než adheze horní a spodní vrstvy fólie.

Zkoušku svaru je nutné provést až po úplném vychladnutí vzorku. Před zkouškou odlupování spoje je nutné nařezat proužky šířky 20 mm. Zkušební pásky jsou trhány v příčném i podélném směru. K delaminaci vrstev musí dojít mimo spojované plochy fólie, což je znakem správně nastavené svařovací teploty.

Delaminace je znakem řízené destrukce výrobku. Vytržení vláken nosné vložky není známkou špatné kvality materiálu.

Pokud se spoj oddělí bez delaminace přířezu fólie, je toto znakem, že svařovací teploty nejsou optimálně nastaveny (jsou příliš nízké).

Svary – kontrola svarů

Kontrola svarů na konci pracovního dne v provedené oblasti je povinná. Kontrola se provádí na svarech vychladlých na teplotu okolí.

Nástroj: Izolatérská jehla. Pro kontrolu kvality spojů lze použít izolatérskou jehlu, kterou přejíždíme v místě svaru konstantním tlakem. Pokud je zjištěn defekt v těsnosti svaru, je viditelně označen a opraven tak rychle, jak je to možné. Obvykle je použito záplaty minimálně 100x100 mm se zaoblenými hranami. U dlouhých chybných míst platí zásada: délka chybného místa + 2x50mm). U malých chybných míst lze použít kulatou záplatu minimálního průměru 100mm.

Chybná místa spojů nesmí být nikdy opravována tekutou fólií.

Chybná místa

Je nutné zabránit vzniku kapilár, hubiček nebo přehybů fólií ve svarech. Chybná místa musí být okamžitě opravena.

 

 

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte