Provádění T spojů a křížových spojů

Přes příčný spoj dvou fólií probíhá podélný spoj horní průběžné fólie. Aby se zabránilo zniku kapiláry, měla by být tloušťka prostřední fólie v místě podélného svaru snížena na minimum. Kritické místo se zmenší v případě, že se u prostřední fólie šikmo zastříhne nebo zakulatí roh.

Pod příčným spojem dvou fólií probíhá podélný spoj na průběžné níže položené fólii. Pro zajištění správného vodotěsného provedení je nutné roh prostřední fólie šikmo zastříhnout, zakulatit nebo svařit obě spodní fólie v celé šíři přesahu.

Vzniku křížových spojů je nutné se vhodným rozmístěním jednotlivých fólií zabránit. Jestliže to podmínky stavby nedovolují, je nutné křížové spoje provařit pásky fólie minimální šířky 150 mm příčně přes celou plochu střechy. Výhodnější je odsadit příčné svary fólií minimálně 300 mm od sebe. Přitom je nutné dodržovat pravidla pro provádění T-spojů.

Krok 1

T-styk je vytvořen vmístě kolmého styku fólií Monarplan
T Joint 01 
         

Krok 2

Křížový spoj je překryt záplatou, která je přivařena dle zásad pro T-styky
T Joint 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte