Horkovzdušné svařování

Video demonstrující používání nástrojů a technika horkovzdušného svařování

 Video demonstrující používání nástrojů a technika horkovzdušného svařování 

Všechny spoje fólie Monarplan se v ploše střechy provádí technikou horkovzdušného svařování. Plochu střechy doporučujeme provádět horkovzdušným automatem, ruční svařovací přístroj doporučujeme používat na detaily a těžko přístupná místa.

Jako směrné hodnoty je možné nastavit následující hodnoty (při 20°C a 60% relativní vzdušné vlhkosti):

  • automat: teplota horkého vzduchu 480 °C, pojezd 2m/min.
  • ruční svařovací přístroj: teplota horkého vzduchu 360 °C.

Svařovací teploty se liší v závislosti na povětrnostních podmínkách během dne. Pro kontrolu správného nastavení svařovací teploty přidržíme trysku přibližně 10-20 mm nad povrchem fólie. Pokud se povrch fólie po 10-ti sekundách změní na lesklý, je teplota pro svařování správně nastavena.

Provádění svaru – automatem

welding tool automaticSvařovací automat umísťujeme tak, aby přítlačný válec přesahoval 3 mm přes hranu svařovaného spoje fólií.

Zvedneme vrchní fólii ve spoji a vložíme pod ní svařovací trysku. Okamžitě uvedeme svařovací automat do pohybu podél spoje tak, abychom zabránili spálení fólie. V závěru spoje nejprve vyjmeme trysku a poté zastavíme svařovací automat.

Pokud svařovací automat přejíždí přes spoj desek tepelné izolace se změnou sklonu (úžlabí, hřeben) nebo spoj fólií, použijeme okamžitě přítlačný váleček pro zajištění kvality svaru.

Provádění svaru – ruční svařovací přístroj

welding tool hand held 250Ruční svařovací přístroj s přítlačným silikonovým válečkem používáme na detaily, které není vhodné provádět svařovacím automatem.

Pokud je správně nastavena svařovací teplota, dochází v hraně spoje k roztavení spodního povrchu fólie (většinou tmavé barvy), která je viditelná v místě hrany svaru. Při svařování, dochází ke vzniku kouře a povrch spodní fólie je v místě spoje lesklý. Změna barvy, vytvoření popela na trysce nebo ve svařovací zóně je znakem příliš vysoké svařovací teploty.

Pokud vzniká riziko zvlnění nebo vzájemného posunu fólií, doporučujeme před provedením svaru fólii každých 20-30 cm lehce nabodovat. Přitom musí dojít pouze k nahřátí fólií a k jejich lehkému stlačení.

Šířka svaru je 40 mm (minimálně 30 mm). Tím je dosazeno dostatečné soudržnosti ve spojích fólií vůči působení sání větru.

Provádění svarů – pracovní podmínky

Při horkovzdušném svařování neplatí žádný obecný limit týkající se minimálních pracovních teplot. Rozhodující je teplota samotné střešní fólie v celé délce (také uvnitř trubky nábalu) a rozdíl teplot mezi horkým vzduchem a fólií (vznik zvlnění v závislosti na teplotní roztažnosti).

Při odpovídajícím uskladnění v temperovaném nebo vyhřívaném prostoru můžeme dosáhnout teploty fólie > +5 až +15°C (ideálně 10°C). Při uvědomělém zpracování role po roli je možné pracovat i za velmi nízkých teplot. Platí přitom obecné instrukce týkající se parametrů svařování a zkoušek svarů.

Chybná místa

Je nutné zabránit vzniku kapilár, hubiček nebo přehybů fólií ve svarech. Chybná místa musí být opravena záplatami se zakulacenými rohy. Pro rozměry záplat platí pravidlo: šířka chybného místa +2x50 mm oblast pro svařování.

Zálivky spojů

Provádění zálivek spojů není požadováno. Fólie Monarplan má unikátní nosnou vložku eliminující potřebu zálivkové hmoty v místě svarů.

Důležité upozornění

Aby se chránila právě položená skladba střechy s tepelnou izolací nebo otevřená skladba původního střešního pláště před zatečením srážkové vody při rekonstrukci střechy, doporučujeme každý den na konci pracovní směny provést provizorní vodotěsné uzavření zhotoveného úseku.

Provizorní vodotěsné uzavření zhotoveného úseku je povinností dodavatele.

 

 

 

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte