Knihovna konstrukčních detailů – Mechanické kotvení

Výkresy CAD uvedené níže představují typické provádění detailů na střešních konstrukcích. Před použitím detailu ve vašem projektu je nutno ověřit jeho vhodnost dle individuálních potřeb vašeho projektu a dle místních předpisů a stavebních postupů.

Klikněte na některou ikonu pro zobrazení a stažení vhodného detailu pro váš projekt.  

Drawing No Legenda  PDF
  Kompletní sada výkresů
MP-W-01-01-MF Zateplená střecha, ukončení na stěnu pomocí krycího plechu
MP-W-01-02-MF Zateplená střecha, ukončení na stěnu pomocí přítlačné lišty a krycího plechu
MP-W-02-07-MF Zateplená střecha, ukončení na atiku lepením,bodové obvodové lištění
MP-W-02-08-MF Zateplená střecha, ukončení u atiky přítlačnou lištou
MP-W-02-09-MF Zateplená střecha, ukončení u atiky pomocí bodového kotvení
MP-W-03-01-MF Zatepelná střecha, ukončení na nízkou atiku
MP-W-04-01-MF Zateplená střecha, ukončení u žlabu
MP-W-05-01-MF Zateplená střecha, vpusť
MP-W-05-02-MF Zateplená střecha, dvousťupňová vpusť
MP-W-05-03-MF Zateplená střecha, atiková vpusť
MP-W-07-02-MF Zateplená střecha, prostup pro vedení kabelů
MP-W-07-04-MF Zateplená střecha, prostup s vysokou povrchovou teplotou
MP-W-07-05-MF Zateplená střecha, kruhový prostup
MP-W-07-06-MF Zateplená střecha, trvalý záchytný mechanismus
MP-W-09-01-MF Zatepelná střecha, stojatá drážka
MP-W-09-03-MF Spoje a svary – podélný spoj
MP-W-09-04-MF Spoje a svary – příčný spoj
MP-W-09-06-MF Zateplená střecha – dezénová fólie Monarplan
MP-W-09-07-MF Spoje a svary: dodatečné mechanické kotvení u atik vyšších než 0,5m
MP-W-10-01-MF Napojení zateplené střechy na šikmou střechu (skládaná krytina)
MP-W-10-02-MF Zateplená střecha, úžlabí
MP-W-10-03-MF Zateplená střecha, hřeben
MP-W-10-05-MF Zateplená střecha, přechod na šikmou střechu (mansarda)
MP-W-10-05-MF Přechod ploché střechy na šikmou střechu (mansarda)
MP-W-12-02-MF Dilatační spára – systémové řešení
MP-W-13-01-MF Zateplená střechy, vnitřní žlab v tepelné izolaci
MP-W-13-02-MF Zateplená střecha, vnitřní žlab v nosné konstrukci
MP-W-13-03-MF Zateplená střecha, vnitřní žlab v tepelné izolaci

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte