Knihovna konstrukčních detailů – Lepený systém

Výkresy CAD uvedené níže představují typické provádění detailů na střešních konstrukcích. Před použitím detailu ve vašem projektu je nutno ověřit jeho vhodnost dle individuálních potřeb vašeho projektu a dle místních předpisů a stavebních postupů.

Klikněte na některou ikon pro zobrazení a stažení vhodného detailu pro váš projekt.  

Drawing No Legenda  PDF
  Kompletní sada všech výkresů
MP-W-01-01-FA Zateplená střecha, ukončení na stěně pomocí fóliového plechu
MP-W-01-02-FA Zateplená střecha, ukončení na stěně pomocí přítlačné lišty a fóliového plechu
MP-W-01-04-FA Zateplená střecha, ukončení na stěnu s lištou z fóliového plechu
MP-W-01-05-FA Zateplená střecha, ukončení na stěnu s lištou z fóliového plechu
MP-W-02-05-FA Zateplená střecha, ukončení atiky, přítlačná lišta kotvená do
podkladní konstrukce
MP-W-02-06-FA Zateplená střecha, ukončení u atiky
MP-W-02-08-FA Zateplená střecha, ukončení u atiky lepením, přítlačná lišta kotvená do atiky
MP-W-03-01-FA Zateplená střecha, nízká atika
MP-W-04-01-FA Zateplená střecha, ukončení u žlabu
MP-W-05-01-FA Zateplená střecha, střešní vpusť
MP-W-05-02-FA Zateplená střecha, dvoudílná střešní vpusť
MP-W-05-03-FA Zateplená střecha, atiková vpusť
MP-W-07-02-FA Zateplená střecha, průchodka pro kabely
MP-W-07-04-FA Zateplená střecha, kruhový prostup s vysokou povrchovou teplotou
MP-W-07-05-FA Zateplená střecha, kruhový prostup
MP-W-07-06-FA Zateplená střecha, trvalý záchytný mechanismus
MP-W-09-01-FA Zateplená střecha, stojatá drážka Monarplan
MP-W-09-03-FA Zateplená střecha, stojatá drážka Monarplan
MP-W-09-04-FA Spoje a svary: příčný spoj
MP-W-09-06-AF Zateplená střecha, dezénová fólie Monarplan W
MP-W-10-01-FA Zateplená střecha, přechod na šikmou střechu
MP-W-10-02-FA Zateplená střecha, úžlabí
MP-W-10-03-FA Zateplená střecha, hřeben
MP-W-10-04-FA Zatepelná střecha, přechod na šikmou střechu (mansarda)
MP-W-11-01-FA Zatepelná střecha, změna výšky nosné konstrukce
MP-W-12-02-FA Spoje a svary: dilatační spoj

    +42 (0) 724 216 904

     

    czinfo@icopal.com

    Tento web používá cookies v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlížením webu s použitím cookies souhlasíte